องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากหม่อมหลวงสราลี​ กิติยากร (คุณน้ำผึ้ง) พระขนิษฐาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้


วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566

นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากหม่อมหลวงสราลี​ กิติยากร (คุณน้ำผึ้ง) พระขนิษฐาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกยกย่องเป็นคนแห่งแผ่นดิน สาขานักปกครองส่วนท้องถิ่นและนักพัฒนาแห่งแผ่นดิน โครงการเทิดพระเกียรติรณรงค์สนองคุณแผ่นดินแม่ สรรหา 65 ล้านความดีเพื่อเชิดชูเกียรติคนแห่งแผ่นดิน ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 4 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-10-23