องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าสำนักปลัด อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้าง อบต.ตะเคียน ได้


วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าสำนักปลัด อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้าง อบต.ตะเคียน ได้จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช มอบให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้เดือดร้อน ลำบาก ในพื้นที่

2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-10-23