องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นำโดยนางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาตำบลตะเคียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเนื่องในวันคล


วันที่ 5 ธันวาคม 2565     นำโดยนางพัฒน์นรี  แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาตำบลตะเคียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร(วันชาติ) ณ วัดบ้านกุดม่วง โดยมีนายอรุณเมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทดเป็นประธานในพิธี

2024-03-07
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05