องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


23 ตุลาคม 2566 เอกราชธำรงอยู่ คู่เอกลักษณ์ อาณาจักรศักดิ์ศรีจึงมีได้ ความโอนอ่อนผ่อนปรนชาติพ้นภัย รวมดวงใจสักการะพระเกียรติคุณ ฯลฯ 23 ตุลา จอมมหาราช วันนี้ เวลา 07.00 น. นางพัฒน์นรี แทนขุนทดนายกอง


2024-03-07
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05