องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง โรงเรียนบ้านหินลาด โรงเรียนบ้านตะเคี


2024-03-07
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05