องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขฯ ได้ออกตรวจและให้คำแนะนำกับสถานประกอบกิจการที่ได้มายื่นขอใบอนุญาต และที่ได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ เพื่อออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


2024-03-07
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05