องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง กับ องค์การ


2024-07-08
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-15