องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ร่วมกับ โรงเรียนบุญวัฒนา กับ โรงเรียนหนองละมั่ง และ โรงเรียนบ้านหินลาด ร่วมโครงการ "เด็กและเยาวชนสร้างสร






2024-03-07
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05