องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จัดโครงการทัศนศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน ณ สวนสัตว์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


2024-03-07
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05