องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันที่ 11 เมษายน 2567 นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน พร้อมทั้ง สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย


2024-05-28
2024-05-15
2024-05-08
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-07
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07