องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ สมาชิกอบต.ม.9 ผู้ใหญ่บ้านดงกระสัง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบ


วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ สมาชิกอบต.ม.9 ผู้ใหญ่บ้านดงกระสัง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุวาตภัย ส่งผลให้บ้านนายจรัญ เกียรติขุนทด บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 9 บ้านดงกระสัง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเสียหายและจะได้ดำเนินการประมาณการความเสียหายให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

2024-05-28
2024-05-15
2024-05-08
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-07
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07