องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ร่วมเปิดโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูง


2024-05-28
2024-05-15
2024-05-08
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-07
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07