องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 8 มี.ค. 2566 ]9
2 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 1 ธ.ค. 2565 ]8
3 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 9 ก.พ. 2565 ]247
4 คู่มืองานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ต.ค. 2564 ]252
5 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2562 ]241
6 การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก [ 12 พ.ย. 2561 ]231
7 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 2 ต.ค. 2560 ]223