องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 9 ก.พ. 2565 ]206
2 คู่มืองานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ต.ค. 2564 ]214
3 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2562 ]208
4 การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก [ 12 พ.ย. 2561 ]200
5 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 2 ต.ค. 2560 ]191