องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง [ 9 ก.ย. 2563 ]151
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต [ 9 ก.ย. 2563 ]26
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Stump test) [ 9 ก.ย. 2563 ]31
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) [ 9 ก.ย. 2563 ]27
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสายปากตาคาบ (จากไร่นางปันถึงไร่นางนิ่มนวย) บ้านหนองละมั่ง ม.14 [ 9 ก.ย. 2563 ]45
6 ประกาศเผลแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานมีโครงขา 5 แฉก จำนวน 1 ตัว [ 9 ก.ย. 2563 ]25
7 ประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดแบบมีลิ้นชัก 15 ลิ้นชัก) จำนวน 1 หลัง [ 9 ก.ย. 2563 ]147
8 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจักจ้างราคากลางเเละคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายปากตาคาบ บ้านหนองละมั่ง ม.14 [ 9 ก.ย. 2563 ]9
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 8 ก.ย. 2563 ]24
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 8 ก.ย. 2563 ]26
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99