องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้เสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง กษ 304 นม [ 13 มิ.ย. 2562 ]18
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณบ้านนางกาวี ถึงบ้านนายบุญเลิศ บ้านกุดม่วง หมู่ที่ 7 [ 10 มิ.ย. 2562 ]32
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากโรงเรียนไชยณรงค์ถึงถนนสีคิ้วชัยภูมิ บ้านดงกระสัง หมู่ที่ 9 [ 10 มิ.ย. 2562 ]30
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตหมู่บ้านบริเวณบ้านนายถาวร กูกขุนทด บ้านหินหล่อง หมู่ที่ 3 [ 10 มิ.ย. 2562 ]32
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องปรับอากาศ [ 10 มิ.ย. 2562 ]9
6 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตหมู่บ้านบริเวณบ้านนายถาวร กูกขุนทด บ้านหินหล่อง หมู่ที่ 3 [ 6 มิ.ย. 2562 ]26
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากโรงเรียนไชยณรงค์ ถึงถนนสีคิ้วชัยภูมิ บ้านดงกระสัง หมู่ที่ 9 [ 6 มิ.ย. 2562 ]31
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนางกาวี ถึงบ้านนายบุญเลิศ บ้านกุดม่วง หมู่ที่ 7 [ 6 มิ.ย. 2562 ]29
9 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนางกาวี ถึงบ้านนายบุญเลิศ บ้านกุดม่วง หมู่ที่ 7 [ 6 มิ.ย. 2562 ]30
10 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตหมู่บ้านบริเวณบ้านนายถาวร กูกขุนทด บ้านหินหล่อง หมู่ที่ 3 [ 6 มิ.ย. 2562 ]32
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58