องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]26
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]28
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาป้ายไวนิลในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]28
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชน [ 27 ส.ค. 2563 ]26
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหเมาซ่อมเเซมวิทยุสื่อสาร [ 27 ส.ค. 2563 ]27
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 27 ส.ค. 2563 ]26
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องปริ๊นเตอร์ [ 27 ส.ค. 2563 ]33
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ [ 26 ส.ค. 2563 ]23
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรายาง [ 25 ส.ค. 2563 ]41
10 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 24 ส.ค. 2563 ]27
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99