องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน [ 28 มิ.ย. 2562 ]18
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าหมู่บ้าน(ต่อคอนกรีตเดิม) บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ [ 27 มิ.ย. 2562 ]35
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนน คสล.เดิมเชื่อมถนนสาย ๒๐๑ บ้านดงกระสัง หมู่ที่ ๙ [ 27 มิ.ย. 2562 ]27
4 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เดิมเชื่อมถนนสาย ๒๐๑ บ้านดงกระสัง หมู่ที่ ๙ [ 27 มิ.ย. 2562 ]28
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านผู้ใหญ่ศิลปเชื่อมถนนสาย ๒๐๑ บ้านหินลาด หมู่ที่ ๑๗ [ 27 มิ.ย. 2562 ]25
6 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านผู้ใหญ่ศิลปเชื่อมถนนสาย ๒๐๑ บ้านหินลาด หมู่ที่ ๑๗ [ 27 มิ.ย. 2562 ]33
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านผู้ใหญ่ศิลปเชื่อมถนนสาย 201 บ้านหินลาด ม.17 [ 27 มิ.ย. 2562 ]32
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าหมู่บ้าน (ต่อคอนกรีตเดิม)บ้านหินหล่องหมู่ที่ ๓ [ 27 มิ.ย. 2562 ]27
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนน คสล.เดิมเชื่อมถนนสาย ๒๐๑ บ้านดงกระสัง หมู่ที่ ๙ [ 27 มิ.ย. 2562 ]25
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 24 มิ.ย. 2562 ]33
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61