องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงญี่ปุ่น (ครบชุด) พระบรมฉายาลักษณ์บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ [ 24 ก.ค. 2563 ]31
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านหนองละมั่ง บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 [ 24 ก.ค. 2563 ]30
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ธงญี่ปุ่นครบชุด [ 24 ก.ค. 2563 ]28
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากบ้านนายสวาท ถึงนานายสุครีพ บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 [ 23 ก.ค. 2563 ]30
5 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากบ้านนายสวาท ถึงนานายสุครีพ บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 [ 23 ก.ค. 2563 ]33
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากบ้านนายสวาท ถึงนายายสุครีพ บ้านตะเคียนเนหือ หมู่ที่ 12 [ 23 ก.ค. 2563 ]28
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง นง 1527 นม [ 22 ก.ค. 2563 ]29
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิลเหล็กมีขาตั้ง 2 ขา [ 20 ก.ค. 2563 ]31
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นไม้ เชือกฟาง ไม้พยุง ในโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]31
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ [ 20 ก.ค. 2563 ]28
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99