องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ตะเคียน บ้านกุดม่วง หมู่ที่ ๗ [ 1 พ.ค. 2563 ]7
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิลหน้าที่ผู้ที่ใช้บริการตลาดนัด [ 30 เม.ย. 2563 ]3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไฟฟ้าต่อสว่างชนิดพลังแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) [ 29 เม.ย. 2563 ]6
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 29 เม.ย. 2563 ]5
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) [ 27 เม.ย. 2563 ]7
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการป้องกันส่วนบุคคล (PPE) [ 21 เม.ย. 2563 ]7
7 ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอจัดซื้อเครื่องพ่นยา ขนาด 16 ลิตร [ 21 เม.ย. 2563 ]8
8 ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การเเพทย์ [ 21 เม.ย. 2563 ]8
9 ประกาศเผยแพรตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโกรกลึก [ 20 เม.ย. 2563 ]7
10 ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนกุดม่วง [ 20 เม.ย. 2563 ]6
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76