องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าหมู่บ้าน (จากไร่นายประยูร ถึงไร่นายบุญส่ง กอมขุนทด) บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ [ 26 ธ.ค. 2562 ]5
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าหมู่บ้าน (จากไร่นายประยูรถึงไร่นายบุญส่ง กอมขุนทด) บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ [ 26 ธ.ค. 2562 ]8
3 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโคกอีเกิ้ง (จากฟาร์มวัวนายมนตรี ถึงบ้านนางสุกัญญา ซอสูงเนิน) บ้านโกรกลึก หมู่ที่ ๒ [ 26 ธ.ค. 2562 ]5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโคกอีเกิ้ง (จากฟาร์มนายมนตรีถึงบ้านนางสุกัญญา ซอสูงเนิน ) บ้านโกรกลึก หมู่ที่ ๒ [ 26 ธ.ค. 2562 ]7
5 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากไร่นางโสภา ถึงบ้านนายสมเกียรติ บ้านม่วงทองพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 25 ธ.ค. 2562 ]9
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากไร่นางโสภา ถึงบ้านนายสมเกียรติ บ้านม่วงทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ [ 25 ธ.ค. 2562 ]14
7 จ้างเหมาป้ายไวนิลในโครงการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุฯ [ 20 ธ.ค. 2562 ]18
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กาเเฟ น้ำเเก้ว ในโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน สำหรับจุดบริการประชาชนประจำหมู่บ้าน [ 20 ธ.ค. 2562 ]4
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ กาแฟ โอวัลติล น้ำดื่ม น้ำเเข็ง เเละหลอดไฟเเสงสว่างฯ [ 20 ธ.ค. 2562 ]4
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิลภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ธ.ค. 2562 ]4
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68